Stáří lodí

Stáří lodí může býti dosti značné. O železných lodích sice dosud nelze mnoho mluviti, ponděvadž tomu ještě není dávno, co se železné lodi vůbec stavěti počaly. Avšak o dřevěných lodích jsme za to velmi podrobně poučeni... Zdálo by se sice, že podle četných nářkův a stížností dřevěné lodi nemají valného trvání; avšak není tomu tak. Podle zpráv nejnovějšího úředního seznamu anglického, British Mercantile Shipping List, plují pod britskou vlajkou tyto nejstarší plachetní lodi dřevěné. Jedna loď má ctihodné stáří 122 let, 3 lodi od 110 do 105, 4 lodi od 105 do 100, 13 lodí od 100 do 95 a 14 lodí od 95 do 90 let. Všechny tyto lodi jsou úplně ze dřeva stavěné.

Série věda, práce a pokrok: