Telegrafické spojení s Islandem

Telegrafické spojení s Islandem provedeno bude letos pomocí podmořského kabelu anglickou společnosti Greath North Telegraph Company. A sice bude východištěm kabelu severní Skotsko, a na Farörských ostrovech bude asi uprostřed celé trati stanice. Vzdálenost od Skotska do Thorshavenu, hlavní to osady farörské, páčí se na 400 km, největší hloubka na tomto směru jest jenom 450 m, a mořské dno tu je pokryto bahnem a zlomky lasturovými. Druhá část kabelu má končiti v Bernfjordu, jakožto nejpříhodnějším k tomu místu, na jižním břehu Islandu; tato vzdálenost nečiní ani 400 km, ale hloubka moře klesá tu až na 1245 m, majíc průměrně ovšem jenom 550 m. Dno mořské jest i zde rovněž příznivé, teplota vody v hloubce 180 m měřena byla ještě na 8° C.

Série věda, práce a pokrok:

Tagy:

Otevírač beden

Otevírati bedny nedařívá se v našich domácnostech, a to hlavně z nedostatku vhodných přístrojův. Dláto bývá slabé, násada kladiva se láme, kleště nechytají hlavic hřebů. Než se dopracujeme konce, bývají nástroje zuboženy, a víko bedny rozbito.

Otevírač beden.

Série věda, práce a pokrok:

Tagy:

Hakenův staniční oznamovatel

Není pro cestovatele nepříjemnější nehody, nežli když přejede přes stanici, na níž hodlal vystoupiti. A proti tomuto nebezpečenství dostávalo se obecenstvu dosud velmi málo ochrany se strany dopravních podnikatelstev.

Série věda, práce a pokrok:

Tagy:

Z oboru statistiky – o elektrických drahách

Statistika elektrických drah v Evropě koncem roku 1896 vykazuje u přirovnání s udáním, které jsme v I. čísle loňského ročníku pro r. 1895 svým čtenářům předložili, tyto změny.

1. Dráhy vzrostly během r. 1896 o délku 557 km, tj. o 60 %, nejlepší to doklad výhodnosti drah elektrických.

Série věda, práce a pokrok:

Tagy:

Přihlásit se k odběru Front page feed