Elektrické jeřáby

Krok za krokem nabývá elektrická síla stále více půdy téměř ve všech oborech průmyslové práce. Již není to pouze přezajímavá přírodní síla, která se do nedávna ještě ukrývala ve fysikalních síních škol a pracovnách učenců, nýbrž velevítaný a vydatný pracovník, o jehož podivuhodných a mnohostranných schopnostech neměl člověk ani před 30 roky ještě jasného ponětí.

Série věda, práce a pokrok:

Tagy:

Otto Tibor Biheller memorial web – vzpomínka na dědečka

Vzpomínka na dědečka, protože historie by neměla být zapomenuta. Web je k dispozici na adrese http://tibo.iver.cz nebo po kliknutí na náhled.

Screenshot tibo.iver.cz

Tagy:

Ochranné lodice

Na každé větší lodi nalézá se několik ochranných lodic pro případ neštěstí, aby se cestující a posádka zachrániti mohli. Na velikých parnících bývá za tím účelem větší šalupa a mimo to 6-8 menších lodic rad palubou tak upevněných, aby se snadno na vodu spustiti daly; visí na zvláštních nosičích nad lodními boky, tak že se na řetězích přímo do vody pustiti mohou. Uvážíme-li, že vedle toho téměř pro každou jednotlivou osobu na lodi připraven jest ochranný pás nebo podobné některé bez-pečnostní zařízení, musíme se právem tomu diviti, že při lodních katastrofách skoro vždy zároveň také zhyne veliké množství lidí.

Série věda, práce a pokrok:

Tagy:

Přihlásit se k odběru Front page feed