dřevo

Stáří lodí

Digitalizovaný zdroj: 

Stáří lodí může býti dosti značné. O železných lodích sice dosud nelze mnoho mluviti, ponděvadž tomu ještě není dávno, co se železné lodi vůbec stavěti počaly. Avšak o dřevěných lodích jsme za to velmi podrobně poučeni...

Série věda, práce a pokrok: 
Přihlásit se k odběru RSS - dřevo